شُکراً عَلی مُساعَدَتِك🔰
از کمکت ممنونم

شُکراً عَلی حُسنِ ضِیافَتِك🔰
از مهمان نوازی ات متشکرم

شُکراً عَلی رِسالَتِكَ الإِلِکتُرونِیَّة 🔰
از ایمیلت ممنونم

شُکراً عَلی کُلِّ شَیءْ 🔰
بابت همه چیز ممنونم

أَنا آسِفٌ🔰
شرمنده ام

انا آسِفٌ حَقَّاً🔰
من واقعا شرمنده ام

أَعتَذِرُ لَقَد تَأَخَّر٘تُ🔰
ببخشید دیر کردم

أَع٘تَذِرُ عَلی اِبقائِكَ مُنتَظِراً🔰
ببخشید که منتظرت گذاشتم

🔶شکرا : ممنون

🔷 شکرا لک : ممنونم از شما

🔶شکرا جزیلا : خیلی ممنون

🔷 أشکرک : از شما متشکرم

🔶اشکرک جزیل الشکر : بینهایت سپاس

🔷 مشکور : ممنون

🔵جواب تشکر را در در زبان عربی دادن

🔶أهلا : خواهش میکنم

🔷عفوا : خواهش میکنم

🔶 لا شکر علی الواجب : وظیفه من هست

🔶الله یخلیک : خدا حفظتان کند ، خدا نگهتان دارد

🔷الله یحفظک : خدا حفظتان کند

🔶 تسلم : سلامت باشید ، خیلی ممنون


شاركوا هذا الخبر